Lapsen turvallinen netinkäyttö

Lapset altistuvat nykyään paljon nuorempina ja paljon enemmän erilaisille medioille. Internettiä käytetään yleensä jo aivan muutaman vuoden ikäisestä saakka. Vaikka netti antaakin paljon erilaisia mahdollisuuksia, oppimistilanteita sekä aivan lapsille tarkoitettua viihdettä, sillä on myös nurja puolensa. Lasten lisääntynyt netinkäyttö lisää riskitekijöitä ja erilaisten lapsiin kohdistuneiden ongelmatilanteiden määrää. Esimerkiksi netissä vietetty aika saattaa venähtää huomaamattaan turhan pitkäksi, jos ruutuaikoja ei ole asetettu, tai niiden noudattamista ei valvota. Lisäksi lasten riskikäyttäytyminen netissä on lisääntynyt. Lapset eivät myöskään aina tunnista vaaratilanteita, jolloin aikuisten on tärkeää opastaa, ohjata ja myös puuttua ajoissa asiaan.

Ohjaa ja opasta

Lasten kanssa kannattaa alusta saakka keskustella siitä, miten netti itse asiassa toimii ja sopia pelisäännöt, joiden puitteissa lapsen on mahdollista käyttää nettiä. Kerro netin monipuolisista mahdollisuuksista ja kaikesta, missä se on hyödyksi elämässämme ja miten se on tuonut lähellemme entistä monipuolisempia palveluita. Kerro myös netin käytön uhista ja vaaroista, mutta ota lapsen kehitystaso huomioon, äläkä luo turhia pelkotiloja. Ole myös läsnä, kun lapsesi käyttää nettiä ja tehkää siellä asioita yhdessä. Voit huomata, että ohjaajan osa saattaa vaihtua nopeastikin. Lapset ovat nopeita oppimaan ja alkavat kertoa pian sinulle, miten tietyissä tilanteissa tulee toimia ja mistä tietyt asiat löytyvät. Oppiminen on yhteistä, pysy mukana kehityksessä, jotta tiedät mitä lapsesi tekee netissä ja mitä kaikkea siellä on tarjolla.

Tarkkaile ja tiedosta

Etenkin vanhempien lasten kohdalla voi olla hankalaa tietää, mitä he netissä puuhaavat. Vanhempana sinun tuleekin tehdä alusta asti selväksi, että siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta, sinä olet vastuussa hänen tekemisistään ja netin käyttö on yksi osa-alue, jota sinä valvot. Vanhempien tulee tarkkailla lasten nettikäyttäytymistä ja opastaa lapsia olemaan antamatta tietojaan kenenkään käyttöön. Tämä on yksi tärkeimmistä tarkkailtavista asioista. Käy katsomassa lastesi profiileita, sekä erilaisia somekanavia, joilla he jakavat asioitaan. Kerro, että omaa sijaintiaan tai tietojaan ei tule jakaa sivustoilla, joilla ne tulevat kaikkien tietoon.

Tunnista vaaratekijät ja puutu asiaan

Tiedosta netin luomat uhat ja valvo, että ohjeitasi noudatetaan. Aseta lasten puhelimiin ja älylaitteisiin rajoituksia sekä tarkkailuohjelmia, joiden avulla tiedät, millä sivuilla lapsesi on netissä ja myös fyysisesti, missä lapsesi tai ainakin hänen laitteensa sijaitsee. Puutu myös aktiivisesti tilanteisiin, joissa ohjeita rikotaan. Suhtaudu erityisen vakavasti jos lapsesi rikkoo paitsi sinun asettamiasi rajoja, myös netissä olevia ikärajoja tai määräyksiä. Esimerkiksi sosiaalisen median käytölle on olemassa ikärajoja, joita lapset usein pyrkivät kiertämään.

Keskustele aiheesta

Keskustele lapsen sekä mahdollisesti myös kumppanisi kanssa siitä, minkälaiset rajat ovat hyvät ja kohtuulliset netin käytön osalta. Osoita myös esimerkilläsi, että suurimman osan ajasta voi puuhailla muutakin kuin istua tuijottamassa älylaitetta. Älä myöskään taivu lapsen toiveisiin ja perusteluihin siitä, että kaverillakin on tai muutkin saa, miksen minä. Keskustele toisten vanhempien sekä koulun kanssa, mikäli sinua mietityttää oman lapsesi netinkäyttö. Nettikiusaaminen esimerkiksi on yleisempää kuin vanhemmat tiedostavatkaan. Lisäksi monet lapset luovuttavat helposti omia tietojaan ja puhelinnumeroitaan netissä jopa aivan täysin tuntemattomille keskustelukumppaneille.

Ota selvää

Pysyttele ajan tasalla aiheesta. Netti kehittyy koko ajan ja jatkuvasti jokin uusi somemuoto tai pelikanava tarjoaa uusia uhkia lapsillemme. Pidä itsesi tietoisena myös siitä, mitä kaikkea hyödyllistä ja mukavaa netti voi tarjota sekä lapsellesi että koko perheelle. Esimerkiksi käsillä olevana karanteeniaikana netti tarjoaa todella paljon erilaisia mahdollisuuksia yhteyksien ylläpitämiseen, viihtymiseen sekä oppimiseen.