Latest Entries
Yhdessä eriarvoisuutta vastaan!
Blogi

Yhdessä eriarvoisuutta vastaan!

Puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä piti monin tavoin hyvän linjapuheen viime viikonlopun puoluevaltuustossa. Itselleni tärkein asia oli, että pääministeri kertoi perustavansa työryhmän eriarvoistumisen pysäyttämiseksi. Esitin samaa vuosi sitten puoluevaltuuston kokouksessa Mikkelissä. Toivoin, että köyhyyttä ja eriarvoisuutta torjuttaisiin laajassa yhteistyössä, jolla tähdättäisiin vaalikaudet ylittäviin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin. Pääministerin esitys vastaa ajatukseeni erinomaisesti. Viime keväänä valtioneuvosto toteutti kyselytutkimuksen, jonka … Lue loppuun

Maksuton ehkäisy on tasa-arvokysymys
Blogi

Maksuton ehkäisy on tasa-arvokysymys

Parhaillaan eduskunnassa on käsittelyssä lakialoite maksuttomasta ehkäisystä kaikille alle 25-vuotiaille. Samaan aikaan useissa kunnissa on vaadittu maksutonta ehkäisyä nuorille valtuustoaloitteen tai kuntalaisaloitteen kautta. Maksuttomuus kaventaisi terveyseroja, kun hinta ei olisi käytön esteenä. Ehkäisyn käytön lisääntyminen vähentää ei-toivottuja raskauksia, abortteja ja seksitauteja. Maksuttoman ehkäisyn ulottamista 25-vuotiaisiin voidaan perustella sillä, että raskaudenkeskeytyksiä tehdään eniten 20-24-vuotiaille. Nuorelle on … Lue loppuun

Yhteisöllisyys korostuu tulevaisuuden kunnassa
Blogi

Yhteisöllisyys korostuu tulevaisuuden kunnassa

Kuntatoimintojen painopiste siirtyy palveluiden järjestämistä monipuoliseen kehittämiseen. Tämä antaa mahdollisuuden yhteisöllisyyden ja myös yritysten merkityksen kasvulle. Kunnasta on muodostunut viimeisten vuosikymmenten aikana palveluautomaatti. Kunnan vastuulla on ollut lakisääteisten palveluiden järjestäminen, joista merkittävimpänä kokonaisuutena ovat olleet sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnan rooli muuttuu, kun tulevaisuuden kuntaa hahmotellaan rinnakkain sote-uudistuksen etenemisen kanssa. Tulevaisuudessakin kunta vastaa monista suomalaisten arjessa … Lue loppuun

Tasa-arvoinen perhevapaajärjestelmä on tahdon asia
Blogi

Tasa-arvoinen perhevapaajärjestelmä on tahdon asia

ELINA HELMANEN
Perhevapaakeskustelu on käynyt viime viikkoina kuumana. Järjestelmä kaipaa remonttia, mutta mielipiteitä jakaa se, millaisia muutoksen ensiaskeleet ovat.
Pohjimmiltaan kyse on siitä, että nykyinen lainsäädäntö jättää huomiotta erilaiset perhemuodot. Perhevapaajärjestelmä perustuu vanhanaikaiseen käsitykseen, jonka mukaan perhe koostuu isästä, äidistä ja biologisista lapsista. Todellisuudessa yli kolmannes kaikista perheistä on niin sanottuja monimuotoisia perheitä, eli esimerkiksi yhden vanhemman perheitä, uusperheitä, kahden kulttuurin perheitä, maahanmuuttajaperheitä tai lapsettomia perheitä.
Lue loppuun

Tasa-arvoa ja lapsen etua ei tarvitse asettaa vastakkain
Blogi

Tasa-arvoa ja lapsen etua ei tarvitse asettaa vastakkain

Keskustelu perhevapaista on käynyt viime viikkoina kuumana. Demarinuoret ehdotti kotihoidon tuen lakkauttamista sillä perusteella, että pääasiassa naiset viettävät kotihoidon tuella pitkiä aikoja ja tällä on negatiivinen vaikutus naisten työllistymiseen, palkkakehitykseen ja eläkkeeseen.

Siitä lähtien keskustelu on kulkenut monessa kohtaa tuttuja raiteita. Lue loppuun